Reference

Spekter del s področja gradbeništva, ki jih v našem podjetju vsakodnevno opravljamo v Sloveniji in v tujini, je zelo širok.


Prevladujemo zlasti na področju zemeljskih del, nizkih gradenj, vse bolj pogosto pa svoje storitve ponujamo tudi v visokogradnjah.

Povezovalna cesta Dobrava

Povezovalna cesta Dobrava

Oktober 2021

Za celjsko podjetje VOC smo marca pričeli z gradnjo nove povezovalne ceste na območju načrtovane stanovanjske soseske Dobrava v Šmarju pri Jelšah. 380 metrov dolga cesta bo povezovala Kolodvorsko ulico, Grajski log, Dvor in Vegovo ulico pri osnovni šoli. Ob cesti bo urejen enostranski pločnik za pešce, na cestišču bo na obeh pasovih označena kolesarska pot.

Kolesarska povezava skozi Šmarje

November 2018

Izgradnja kolesarske povezave skozi občinsko središče Šmarja pri Jelšah. Kolesarska steza je dolga nekaj manj kot 1,3 km, vodi pa bo od novega parkirišča pri železniški postaji do obstoječe kolesarske steze po Kolodvorski ulici, prečka glavno cesto na obstoječem prehodu za pešce pred občinsko stavbo, se nadaljuje ob glavni cesti v Rimsko ulico, se spusti v Obrtniško ulico in nadaljuje po ulici do priključka na obstoječo kolesarsko stezo.

Kolesarska povezava skozi Šmarje
Stanovanjsko naselje Poljana

Stanovanjsko naselje Poljana

Oktober 2019

Za naročnika smo izgradili 5 stanovanjskih posameznih enot v stanovanjskem naselju Poljana ki je zasnovano kot organizirana gradnja več samostojnih stanovanjskih hiš s poudarkom na izkoriščanju kvalitet okolja in upoštevanju zasebnega prostora v odnosu do sosedov. Posamezna stanovanjska enota sestoji iz dvoetažnega objekta nadkritega z enokapnico. V pritličju hiše so zasnovani bivalni prostori, usmerjeni na zasebni vrt. Vrt na jugozahodnu hiše se lahko uporabi kot pokrita terasa. Nadstropje predstavlja spalni del hiše, ki je povezano s spodnjim delom preko stopnišča. Na vzhodu je urejen dovoz s parkirišči z možnostjo nadkritja in dodatne zunanje shrambe.

Parkirišče za avtodome, Šmarje pri Jelšah

September 2018

V Šmarju pri Jelšah smo tik ob športnem parku in nogometnem igrišču uredili postajališče za avtodome, ki vključuje 5 parkirnih mest za avtodome ter 56 parkirišč za osebna vozila, ki bodo služila tudi za parkiranje in obračanje avtobusov. . PZA Šmarje pri Jelšah nudi avtodomarjem asfaltirana pakirna mesta in vso potrebno oskrbo - elektriko, vodo, izpust fekalij ter odpadne vode.

Parkirišče za avtodome, Šmarje pri Jelšah
Povezovalna cesta, Šmarje pri Jelšah

Povezovalna cesta, Šmarje pri Jelšah

December 2018

Na vzhodu naselja Šmarje pri Jelšah smo za podjetje Rafael izvedli gradnjo nove povezovalne ceste ob regionalni železniški progi, zaradi katere sta ukinjena nivojska prehoda in urejeno križišče z glavno cesto. Ukinjen je nevaren dovoz na javno pot in kolovoz z glavne ceste. V sklopu naložbe je urejeno še križišče z glavno cesto v Mali Pristavi.