Sofinanciranje

Digitalna transformacija - Janko Orač s.p.

Namen operacije je izvedba digitalne transformacije Janko Orač s.p., in sicer izvedba ukrepov po posameznih ključnih področjih na podlagi digitalne strategije.

Cilji operacije so:

  • dvig dodane vrednosti na zaposlenega,
  • izvedba digitalne transformacije v vsaj treh poslovnih funkcijah,
  • dvig digitalnih kompetenc vseh zaposlenih,
  • izboljšanje izkušnje kupca,
  • izvedba ukrepov za optimizacijo poslovanja oziroma nadgradnjo obstoječih poslovnih modelov,
  • spremenjena zavest o pomenu digitalizacije in digitalne transformacije v podjetju,
  • dvig kibernetske varnosti,
  • dvig števila predlogov za inovacije.


Celotna vrednost operacije: 165.352 EUR. Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 99.211 EUR. Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si.