Sofinanciranje

PODUKREP M06.4 PODPORA ZA NALOŽBE V VZPOSTAVITEV IN RAZVOJ NEKMETIJSKIH DEJAVNOSTI

Naziv naložbe
NALOŽBA ZA NAKUP GRADBENE MEHANIZACIJE V PODJETJU JANKO ORAČ S.P..

Naziv aktivnosti
V okviru naložb za tehnološke izboljšave so v podjetju Janko Orač s.p. nabavili bager goseničar SK210 SNLC-10E Kobelco.

Cilji
S tehnološkimi izboljšavami znižati stroške in izpušne emisije.

Pričakovani rezultati:
- dvig produktivnosti,
- povečanje stroškovne učinkovitosti,
- doseganje zmanjšanja emisij,
- izboljšanje konkurenčnosti podjetja.

Povezave
- spletna stran Evropske komisije, namenjena EKSRP
- spletna stran Program razvoja podeželja


Digitalna transformacija - Janko Orač s.p.

Namen operacije je izvedba digitalne transformacije Janko Orač s.p., in sicer izvedba ukrepov po posameznih ključnih področjih na podlagi digitalne strategije.

Cilji operacije so:
- dvig dodane vrednosti na zaposlenega,
- izvedba digitalne transformacije v vsaj treh poslovnih funkcijah,
- dvig digitalnih kompetenc vvvseh zaposlenih,
- izboljšanje izkušnje kupca,
- izvedba ukrepov za optimizacijo poslovanja oziroma nadgradnjo obstoječih poslovnih modelov,
- spremenjena zavest o pomenu digitalizacije in digitalne transformacije v podjetju,
- dvig kibernetske varnosti,
- dvig števila predlogov za inovacije.


Celotna vrednost operacije: 165.352 EUR. Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 99.211 EUR. Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si.